เว็บไซค์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซค์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา คอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

คุณครู วีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว วณาริญ ลารีนู ม.6/4 เลขที่ 18

Email : vanarin_2539@gmail.com

Facebook : Vanarin Lareenu

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาปีที่ 2557

โรงเรียน สตูลวิทยา จ.สตูล

Website counter