เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อ นางสาวอารยา มนูญดาหวี ชั้น ม. 6/4 เลขที่ 25 เลขประจำตัวนักเรียน 30598

E-Mail : mai-0420@hotmail.co.th

Facebook : Mai Araya

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

Website counter