เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

เข้าไปดูอะไรดีน่า...

***ประวัติส่วนตัว***

***ตารางเรียน***

***เพลงที่ชื่นชอบ***

************************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายรอซี ปะดูกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/4 เลขที่29 เลขประจำตัว31188

E-mail : rosee_6@hotmail.com

เบอร์ 0910991872

facebook : bukrosee paduka

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล

จำนวนผู้เข้ามาชม

ลงด้านล่าง

Website counter

ขึ้นด้านบน