เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

 

 

 

นางสาวนุชญมี ทำยาง ชั้น ม.6/5 เลขที่ 10 เลขประจำตัว 29148

E-mail : nuch5867@gmail.com

Facebook : Nutyamee Tamyang

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล]

 

Website counter