เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

********************

เว็บไซตืนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

นางสาวพรชิตา เพียรดี

ม.6/5 เลขที่ 14 รหัสนักเรียน 29196

E-MAIL : Ponchita_100@hotmail.com

FACEBOOK : Ma-meaw Pornchita

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา จ.สตูล

Website counter