เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุริ

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวอนันตญา รองเดช ชั้นม.6/5 เลขที่21 เลขประจำตัว 29282

e-mail : bell_naruk30@hotmail.com

facebook: : นู๋เบลล์ เบลล์

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter