เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวอภิญญา นกดำ ชั้นม.6/5 เลขที่22 เลขประจำตัว 29283

E-Mail apinya.229@hotmail.com

Facebook Apinya Nokdum

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

 

Website counter