เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงโปรด

*************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

.........................

 

นางสาวต้องใจ ทองอูเภา ชั้นม.6/5 เลขที่ 9 เลขประจำตัว 30611

E-mail hning0414@gmail.com

Facebook Thongjai Thongoupao

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล