ประวัติส่วนตัว

มาดูตารางสอนกัน

เข้าไปดูเพลงที่ชอบฉันกัน

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศุกดิ๋ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสางนุชรี กองพล ชั้น ม.6/5 เลขที่ 11 เลขประจำตัว 30612

E-mail nu_nuch_0455@hotmail.com

Facebook : Nud nudcharee Funloing

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล