เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

ชื่อนางสาว อาอีฉ๊ะ ยาประจัน เลขที่ 24 เลขประจำตัว 30617

E-mail arecha96@gmail.com

Facebook:คนโสดที่รักเทอร์

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ.สตูล

Website counter