เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงโปรด

*************

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวฮาบีบ๊ะ ยาวาระยะ ชั้นม.6/5 เลขที่ 26 เลขประจำตัว 30618

E-Mail -

Facebook : Tom may indy

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

Website counter