ยินดีต้อนรับเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงโปรด

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

นางสาวภัทรสุดา เสาวคนธ์เมธี ชั้น ม.6/5 เลขที่ 15 30619

E-Mail : phattarasuda15005@gmail.com

Facebook : กุ๊กกิ๊ก กิ้ว กิ้ว

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล