เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

*******************************

ประวัติส่วนตัว

ตรางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***************************

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโลยีสรสนเทศ 5 ระดับชั่นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

นายณัฐศักดิ์ หาสกุล

E-mail nattasak120@gmail.com

fackbook Nattasak Hasakul

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล