ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี่เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

ชื่อ นางสาวสุขใจ ล่านุ้ย

เลขประจำตัว 28986

 

E-Mail fang_5555@hotmail.com

 

 

Facebook สุขใจ ล่านุ้ย

 

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล