เว็ปไซต์ประวัติส่วนตัว

**************************

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

***************************

เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

นายอธิการ นิกาเส็ม

E-mail. ranza1139@gmail.com

Facebook. ป๋าเรน จัดให้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล