เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอนของฉัน

เพลงที่ฉันชื่นชอบ

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

 

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวจริยา ปานดำ ชั้น ม.6/6

เลขที่ 8 เลขประจำตัว 30630

E-mail : junelove5609@hotmail.com

Facebook : www.facebook.com/jariya.pandam

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล