เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

 

ชื่อ นางสาวนัจลาห์ อุมาจิ ชั้นม.6/6 เลขที่11 เลขประจำตัว

E-Mail Nadjala.39@gmail.com

Facbook Nadjala U-maji

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล