เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

$$_________$$

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

$$_________$$เว็บไวต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส 33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวอรยา ละอองจิตร ชั้นม.6/6

เลขที่ 20 เลขประจำตัว 31189

E-mail Numolaongjit@gmail.com

Facebook Nu Mo Single

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล