ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารสยวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวอังคณา สุวรรคีรีชั้นม.6/7เลขที่19เลขประจำตัว29075

E-Mail kvancake2539@gmail.com

Facebook kvan'akn swkr

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล