ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นายพงษ์สันต์ จันทร์เพ็ญ ชั้น ม.6/7 เลขที่ 2

E-mail: mono_f159@hotmail.com

facebook: พี่ หวาง ขาาา

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล