ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตรารางสอน

เพลงที่ชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

.

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวจริยา เทพขัวญ ชั้น ม6/7 เลขที่5

เลขประจำตัว30644

E-mail jariyaya@hotmail.com

Facebook Nooya'sandy

ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล