ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ น.ส เบญจรัตน์ ดวงสาย ม.6/7 เลขที่ 6

E-mail. Annannooooo2014@gmail.com

Facebook. Ann Benjarat

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล