ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัตฺส่วนตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

เสนอ

ครูวีระศักดฺ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาววรรณิสา อาดำ

ม.6/7 เลขที่ 10

เลขประจำตัวนักเรียน 30649

Facebook : Noo'sa Sandy

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล