ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

 

 

 

 

 

 

เพลงที่ชอบ

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นางสาววันเพ็ญ ยาประจัน

ชั้นม.6/7 เลขที่ 13

เลขประจำตัวนักเรียน 30651

 

 

E-Mail wanpen29@hotmail.com

Facebook https://www.facebook.com/lovetan.mak

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล