ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

 

ตารางสอน

 

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา คอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวสุภาพร กาลังงัน

เลขที่ 18 ชั้น ม.6/7

E-mail : noodeh39@gmail.com

Facebook : Noo'Deh sandy

ภาคเรียนที่ 1 / 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา