ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวันติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัสรายวิชา ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุร

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

นายอนุชา พัฒนชัย ชั้น ม.6/7 เลขที่25 เลขประจำตัว30659

E-Mail : miwza2604@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/anuchar.pattanachai

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิยา อ.เมือง จ.สตูล