ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

นางสาวจิราวรรณ หมาดหวา ชั้น ม.6/7 เลขที่26 เลขประจำตัว30660

E-Mail: jiravan1990@hotmail.com

Facebook: jirawan Madwa

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล