ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง3301 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอ คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวโยษฺิตา วงษ์คลองเขื่อน ชั้นม.6/8 เลขที่10

 

E-mail.air_589@hotmail.com

 

Facebook แอร์ แอร์ 'โสดดดดด

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา