ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

 

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

เสนอ ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

 

 

นางสาวอรริษา สุวัตถิกุล ชั้น ม.6/7 เลขที่29 เลขประจำตัว30664

 

E-Mail: chumpu5555@gmail.com

 

Facebook:https://www.facebook.com/orrisa.suwattikul

 

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล