ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กรุณาเลือกเรื่องที่ต้องการศึกษา

1.ความหมายของ CMS

2.Software ที่นิยมใช้สร้าง CMS

3.จุดเด่น จุดด้อย ของ CMS

4.การแทรกวิดีโอลงใน HTML

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง30218

เสนอคุณครูวีระศักดิ์   พัทบุรี

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

Contact me :

นางสาวจิรัชยา บุญเตี่ยว

เลขที่ 11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter