ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อ

ที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไวต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครู วีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาว จิราพร คงจันทร์

ชั้น ม.6/2 เลขที่ 8 เลขประจำตัว 29366

E-mail bkrm112009@gmail.com

Facebook : Jamjam Jiraporn Line : Jamnaka11_

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

โรงเรียนสตูลวิทยา อ. เมือง จ. สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter