ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

 

 

ตารางสอน

 

 

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ นายมนต์ชัย จันทร์เจ้า ชั้น ม.6/2 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 29433

E-mail gengtoop2555@hotmail.com

Facebook เก่ง จัง

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter