ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ  

                                                                                                                                                                                                                                     

 

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร

 
รัหส ง33201เทคโนโลยีสารสนเทศ5ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

 

 

                                                                        

 เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี 

                                              

                                         

 Ge9542@gmail.com

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวสุพิทยา เรืองเดช

เลขที่26 เลขประจำตัว29503

 

 

Nonggiginii

 

 

           

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter