ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

ว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ นางสาวพัชรี นิสะนิ ชั้นม.6/2 เลขที่ 16 เลขประจำตัว 29534

E-Mail : aeadniinii@gmail.com

Facebook : Patcharee Nisani

ID Line : aeadnii

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตููุลวิทยา

ผู้เข้าชม

Website counter