กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

เสนอ

คุณครู ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

จัดทำโดย

นางสาวเลอลักษณ์ จันทะมะโน

ชั้นม.6/2 เลขที่ 21

 

 

ติดต่อสอบถาม

ซี'จอยย สวยน้อยยย

 

enjoysoso2540

 

ENJOYZERZER