ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว๊บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

..........................................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชอบ

..........................................................................

เว๊บไซต์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายวรากร โฉมทอง ชั้นม.6/2 เลขที่ 5 เลขประจำตัว 29554

E-mail:lnwsa999@gmail.com

Facebook

ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้ชม

Website counter