ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

............................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

............................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายวราวุทธิ์ นิลตีบ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 6 เลขประจำตัว 29601

E-mail gintamaandvaspa2000v@gmail.com

Facebook เฮียกิน เเห่งร้านสาระพัดรับจ้าง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียน สตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้ชม

Website counter