ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

 

จัดทำโดย

นางสาว ณัสรีตา สุวาหลำ

ชั้นม.6/2 เลขที่ 9

เลขประจำตัวนักเรียน 29611

 

sutsareeta1226@gmail.com

 

 

 

www.facebook.com/nutsare

 

 

 

nutsareeta_zii

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

เว็บไซตืนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

จำนวนผู้ชม

Website counter

 

 

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ