NuREEtA

Satunwittaya

.ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

 

 

 

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

.....................................

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวนูรีตา คชฤทธิ์ ชั้น ม.6/2

เลขที่ 15 เลขประจำตัว 29614

E-Mail : ta_kodcharid@hotmail.com

Facebook: Ta'Ziic

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter