ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซด์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

-----------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

------------------------------------

เว็ปไซด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกาษปีที่ 6

เสนอ

คุณครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นายธีรภัทร์ ทิพย์รองพล ชั้น ม.6/2 เลขที่ 2 เลขประจำตัว 29632

E-Mail : pav_13009@live.com

 

: คลิ๊กเลยจะรอใครตัดริบบิ้นละ

: ibsbosss89

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter