ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประวัติส่วนตัวของ Rusda Bumrung

เว็บไซด์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

1234

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กรุณาเลือกรายการที่ต้องการ

123456

เสนอ...

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

12345


จัดทำโดย...

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววริศษา บำรุง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขที่ 22

เลขประจำตัวนักเรียน 29651

E-Mail : Waris210757@hotmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Rusda.Mussi

Instagram : rusda_rus

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล