ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

...................................................................................................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป้นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดันชั้นมัธยมศึกษาปีที 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

จัดทำโดย

นายปฏิภาณ ชูดำ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 3 เลขประจำตัว 31053

E-mail Patiparn413@gmail.com

Facebook Patiparn Choodum

Line Parn_Patiparn

IG Parn_Patiparn

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล