ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

---------------------------------------------------------

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

----------------------------------------------

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

----------------------------------------------------------------

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อ : นางสาวธิภาภรณ์ สำมะเนี๊ยะ ชั้นม.6/2 เลขที่ 13 เลขประจำตัว 31057

E-Mail : tipaporn.laf@gmail.com

Facebook : Tipaporn Summaniah

Line : tipaporn.2407

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

Website counter