ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

รุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

 

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

ชื่อนางสาวนิตา นามสกุล นาราวัน ชั้น6/2 เลขที่ 14

เลขประจำตัว 31058

 

 

Email : Teng.3012540@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/arseem.narawan

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูล

จำนวนผู้เข้าชม

 

Website counter