ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์
รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาวมนุญญา เยี่ยมสาร เลขที่ 18
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 เลขประจำตัว 31062

E-mail : manunya.khing@gmail.com
Facebook : มนุญ
Line : m.khing
Instagram : mkhinggs

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter