ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

 

เสนอ

ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

 

 

 

จัดทำโดย

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรัชนก แหวนเพชร

ชั้นม.6/2 เลขที่ 20

เลขประจำตัว 31066

 

E-mail : ratchy.2556jr@gmail.com

Facebook : Juppy jib

 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter