ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาววิดารักษ์ พรหมจันทร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2 เลขที่23 เลขประจำตัว 31067

E-mail : zezawiwi1997@hotmail.com

Facebook : widarak

Line : widarakkk

IG : widarakkk

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter