ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว้บไซต์ประวัติส่วนตัว

 

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว

ตารางสอน

เพลงที่ชื่นชอบ

 

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอ ครูวีรศักดิ์ พันบุรี

 

จัดทำโดย

ชื่อ นางสาวขนิษฐา โกบปูเลา

เลขที่ 7 เลขประจำตัวนักเรียน 29320

 

 : koppulao905@gmail.com

 : BeeBah Bah

 : B.BeeBah

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

 

Website counter