กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการค่ะ

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

เว็ปไซต์นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

นางสาววนิดา ผกาแดง เลขที่ 20 เลขประจำตัว 29377

E-Mail : Wanidapakadang@gmail.com

Facebook : Wanida Pakadang

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter