ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ประวัติส่วนตัว

กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการ

..............................................................................................

ประวัติส่วนตัว

ตารางเรียน

เพลงที่ชื่นชอบ

................................................................................................

เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาคอมพิวเตอร์

รหัส ง33201 เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

..............................................................................................................................................

เสนอครูวีระศักดิ์ พัทบุรี

จัดทำโดย

 

นางสาวนฤมล นิสสัยตรง เลขที่ 8 ชั้นม.6/3 เลขประจำตัว 29408

E-Mail : minlajang@hotmail.com

Facebook : minlajang@hotmail.com

Line : someenzii

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter